Vakantie aan zee.

I didn’t blog for a few days because I was staying into a caravan at the beach without wifi.
If you are someone in the same boat as me and you do not always have the ability to travel you can still do small things to get that summer feeling. Like going to the beach.

Ik had een paar dagen bloggen overgeslagen en dat komt omdat ik aan zee zat zonder wifi.
Als je iemand bent in het zelfde schuitje als mij en niet altijd de mogelijkheid hebt om te gaan reizen kunnen kleine dingen zoals naar zee gaan toch je vakantie gevoel versterken.

At Wenduine Vennepark we have a caravan of my grandparents where we can stay. I almost went every year of my life sinds I was little so it gives me a nostalgic feeling.
At the park you have a swimming pool and sports fields so you can make yourself comfortable.

Aan Wenduine Vennepark hebben we een caravan van mijn grootouders waarin we kunnen verblijven. Ik ging daar al van kleinsaf dus het geeft mij een nostalgisch gevoel.
Bij het park heb je een zwembad en sportvelden dus je kan het jezelf gezellig maken.

1398847_10203394674640006_5640810604074190793_o

One of the rooms in the caravan/ één van de slaapkamers in de caravan.

I went last week with my boyfriend because we wanted to have a few days to ourselves. We do not live on our own, so sometimes we have the satisfaction to be alone, just the two of us.

Ik ging vorige week met mijn vriend want we willen al een tijdje eens een paar dagen voor onszelf. We wonen nog niet op ons zelf dus soms hebben we eens voldoening aan eens alleen te zijn met ons tweetjes.

The first day there it was raining a few hours so the first hours we played Super Mario games on the gamecube (I love that thing: p) but eventually it cleared up and we went to Wenduine where they built a new bridge to go to the beach, it looks pretty cool.
it was 10 o clock in the evening on a Friday and there was a party on the beach.
The tram drove until midnight so that was really cool because in Ghent they don’t drive that late.

De eerste dag was er wat regen dus de eerste uren speelde we super mario games op de gamecube (ik hou van dat ding :p ) maar uiteindelijk klaarde het op en gingen we naar wenduine waar ze een nieuwe brug hebben gebouwd om op het strand te geraken, ziet er best gaaf uit. Het was toen 10 uur savond’s op een vrijdag en er werd gefeest op het strand. Iets wat ons opviel (dat in gent niet het geval is) is dat heel de vakantie aan zee de trammen reden tot 1 u. super 😀

10552590_10203389022018694_572301929555258762_n       60673_10203389023178723_7001917054397834939_n

The next day we went shopping in Blankenberge. there are all kinds of nice shops like Jane & Joe. In the Visserstraat you had a nice little shop with all figurines of elves (unfortunately I can not find the name of the shop). I found the figurines very nice and the woman was very friendly, I could take pictures and stuff. I think maybe I go back one day and buy something. We went inside the Bart smit (toystore) (because I am a child: p) and I found what I wanted. The cute pink unicorn that I saw once on the internet for only 7.99 euro’s. It makes me happy when I look at it :p

De volgende dag zijn we wat gaan shoppen in Blankenberge, daar heb je allemaal leuke shops zoals Jane & Joe. In de Visserstraat had je ook een leuk winkeltje met allemaal beeldjes van elfen (jammer genoeg kan ik geen naam terug vinden). Ik vond de beeldjes heel leuk en de vrouw was heel vriendelijk, ik mocht foto’s nemen enzo. Ik denk er miss aan om eens terug te gaan en wat te kopen. Voor de rest gingen we de bart smit binnen (omdat ik een kind ben :p) en ik vond wat ik wou. De schattige roze unicorn die ik ooit eens zag voorbijkomen op internet. voor maar 7,99 euro. Het maakt mij blij om naar te kijken :p 

10570537_10203389025058770_2300533142178506790_n        15408_10203383462159701_6573708262363033950_n

Sunday was a lot of rain. In Blankenberge you can play minigolf inside with blacklight so we did that. I lost one point less than my friend so I had to treat him. There were also distorted mirrors there and we did a little crazy.

Zondag was het veel regen, in Blankenberge kan je binnen minigolven in blacklight dus zijn we dat gaan doen. Ik verloor één puntje minder dan mijn vriend dus moest ik hem trakteren. Er waren ook vervormde spiegels waarbij we een beetje gek deden.

10606342_10203394839364124_5289095180250421930_n (1) 10609580_10203389353026969_7869605338590683879_n (1)

The next day we went to Ostend, we went looking at sand sculptures. The theme was Disneyland. I myself am a big disneyfan so I thought it was cool. It runs until 31 August and it is open from 10 to 19 uur.More info on http://www.zandsculpturen.be/.

De volgende dag gingen we naar Oostende eens kijken wat er te doen was, we zijn naar zandsculpturen gaan kijken. Het thema was Disneyland. Ik zelf ben een grote disneyfan dus ik vond het wel tof. Het loopt nog tot en met 31 augustus en het is open van 10 tot 19 uur.Meer info vind je op http://www.zandsculpturen.be/.

10603638_10203397366587303_8358980094789013633_n 10575163_10203397497870585_7204805370375328322_o

I’m super happy that I went to the beach.

Where do you go if you don’t have enough money to go on a trip?

Ik ben super blij dat ik deze vakantie nog eens naar de zee ben gegaan.

Waar ga jij naar toe als je niet veel geld hebt voor een reis?

Have a mad day,

Manonmadness X

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s